Statenvertaling Luisterbijbel compleet!

Het geeft voldoening te kunnen melden dat de Statenvertaling luisterbijbel compleet is met het voltooien van het boek Ezechiël.  Dit project zijn we gestart in april 2016, terwijl we geen idee hadden waar we aan begonnen, hoeveel tijd het zou nemen enz. We zijn dankbaar aan onze Hemelse Vader voor het voorrecht dat we dit konden doen.

Zijn we nu klaar? Nee dus. Zoals u weet is dit project door twee mensen ingesproken Mijn vrouw kwam al snel assisteren. Ons voornemen is om de boeken die door mij zijn gelezen ook door mijn vrouw worden gelezen en andersom, zodat er uiteindelijk gekozen kan worden uit een mannenstem en een vrouwenstem. En we zijn tevens in de gelegenheid eventuele onvolkomenheden te herstellen. Zo lazen we bij aanvang uit een oudere revisie van de Statenvertaling, en lazen we de koppen boven de pericopen mee.

Hoe e.e.a zal uitpakken kunnen we niet overzien. We zullen eerst inventariseren hoe en waarmee we verder gaan, zo de Heere wil en wij leven.

 

Advertenties

2 Kronieken toegevoegd

Het tweede boek Kronieken is gereed. U vindt het op de daarvoor bestemde plek via de downloadlinks.

Uit de mailbox

Via e-mail kregen wij de vraag hoe kleinere bestanden te downloaden zijn, in verband met beperkte opslagruimte. Met daaraan gekoppeld de vraag hoe de bestanden in volgorde te beluisteren zijn. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig.

Kies de link mp3 bestanden per hoofdstuk , daarachter treft u per Bijbelboek de mappen met de bestanden per hoofdstuk erin. Download deze op uw apparaat of op een verwisselbaar opslagmedium. U kunt zelf desgewenst een afspeelijst maken. Hoe dat kan vindt u hier, VLC player, een gratis veelzijdig maar overzichtelijk programma waar u ook afspeellijsten mee kunt maken. Voor diverse platformen beschikbaar , zoals Windows, Android, Mac OSX, Linux en waarschijnlijk meer.

Inmiddels is de Statenvertaling ingelezen.  Er wordt gewerkt aan correctie van de opnames.

 

Het Nieuwe Testament compleet

We zijn op het toch wel heugelijke punt aangekomen dat de 27 boeken van het Nieuwe Testament compleet zijn. De klus is voorlopig nog niet klaar, de volgende  boeken wachten nog per 22-12-2016;

 • 2 Samuel
 • 2 Koningen
 • 1 en 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther
 • Job
 • Hooglied
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël

De bedoeling is om deze boeken zoveel mogelijk op volgorde te verwerken. We gaan, Deo Volente, moedig voort 🙂

Het Nieuwe Testament

Het werk vordert langzaam maar zeker. Onze focus ligt op dit moment bij het voltooien van het Nieuwe Testament. Recent zijn Galaten, Filippenzen, Kolossenzen, Filėmon en Jacobus toegevoegd. Ook gaan we ondertussen wel verder met de Oudtestamentische boeken. Het is goed om te zien dat er belangstelling is voor de luisterbijbel, de bezoekers weten ons inmiddels te vinden.

Statenvertaling luisterbijbel mp3

” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods “  Romeinen 10:17

statenvertaling luisterbijbel

Download of beluister

mp3 bestanden per hoofdstuk 

mp3 bestanden per Bijbelboek

 

Waarom deze luisterbijbel?

“Statenvertaling luisterbijbel” is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare,  goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote  invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied.

En ook vandaag nog wordt de Statenvertaling door velen dagelijks gelezen, bestudeerd en gewaardeerd.

Van veel modernere vertalingen zijn op diverse websites audiobestanden terug te vinden. Sinds kort heeft ook de Gereformeerde Bijbel Stichting eigen audiobestanden verwerkt in hun website, maar deze zijn niet los verkrijgbaar.

U kunt de beschikbare .mp3 bestanden (opgenomen met bitsnelheid  96 kbps) via de bovenstaande links kosteloos downloaden. Om niet ontvangen, geef ook om niet. U bent vrij om deze bestanden (ongewijzigd) te kopiëren en delen.

In principe is de luisterbijbel compleet; zo de Heere wil en wij leven, zullen we verder gaan met inventarisatie, correctie en aanvulling waar nodig.

Zoals de Schrift zelf zegt:

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust ” 2 Timotheüs 3:16-17

 

“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten”  Hebreeën 4:12

Wat is Sola Scriptura? 

Vragen of opmerkingen? Een storende fout of verspreking gehoord? Meld het ons a.u.b via  het email-formulier. Kent u iemand die eventueel belangstelling heeft, verwijs dan naar de verkorte url voor deze webstek. https://tiny.cc/bijbelmp3

 


trefwoorden: Bijbel, Statenvertaling, voorgelezen, online, audio, voorleesbijbel, luisterbijbel, mp3, luisterboek, Statenbijbel, Dutch,  spoken, audio, Bible, Woord van God,