Voortgang

Tijd voostvertr een update over dit project. We mogen terugkijken op een produktief jaar, en mogen ons verheugen in toenemende (ook internationale) belangstelling voor de luisterbijbel. Het gebruik is divers. De bestanden worden zowel op mobiele toestellen als huiscomputers gedownload en/of beluisterd.

Terugkerende bezoekers zullen wellicht opgemerkt hebben dat het tempo er enigzins uit is de laatste maanden. De reden daarvan is dat kostwinning weer de eerste prioriteit heeft gekregen. Na een lange periode van ziekte en daarna langzaam maar volledig herstel waarin redelijk wat tijd “over” was, is dit nu niet meer het geval.  Vandaar komt het dat het verschijnen van nieuwe boeken wat langer duurt.

We zijn  voornemens om met regelmaat te blijven lezen, er zijn op moment van schrijven twee Bijbelboeken onder handen. We sparen de hoofdstukken op tot een boek compleet is en zetten ze daarna online. Het blijft bijzonder om te doen. Het Woord van God hardop lezen geeft zegen, een aanrader om dat zelf ook regelmatig te doen.

Deo Volente gaan we dapper en vastberaden verder.


		
Advertenties

Het Nieuwe Testament compleet

We zijn op het toch wel heugelijke punt aangekomen dat de 27 boeken van het Nieuwe Testament compleet zijn. De klus is voorlopig nog niet klaar, de volgende  boeken wachten nog per 22-12-2016;

 • 2 Samuel
 • 2 Koningen
 • 1 en 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther
 • Job
 • Hooglied
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël

De bedoeling is om deze boeken zoveel mogelijk op volgorde te verwerken. We gaan, Deo Volente, moedig voort 🙂