Welke Statenvertaling wij gebruiken?

Update 08-07-2016: Sinds vandaag is de laatste bewerking van de Statenvertaling in gebruik genomen, waarin een aantal correcties en verbeteringen doorgevoerd zijn ten opzichte van de door ons gebruikte editie. De nieuwe GBS-uitgave werd ons door een bezoeker ter beschikking gesteld.

Via email werd bovenstaande vraag gesteld. Het was even nazoeken, want de gebruikte Bijbel is een opnieuw ingebonden exemplaar uitgegeven door Jongbloed ergens medio jaren ’80, het schutblad met jaartal van uitgave heeft de restauratie helaas niet doorstaan die mijn echtgenote desondanks, alweer jaren terug inmiddels, zeer vakkundig heeft verricht. Restauratie was de enige mogelijkheid; de bladspiegel waar ik zo aan gewend was, werd niet meer gedrukt.
Opmerkelijk is dat mijn echtgenote een jubileum-uitgave heeft van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1632-1987, 350 jaar Statenvertaling. Ook alweer jaren terug opnieuw ingebonden. Deze heeft exact dezelfde bladspiegel als mijn eigen Bijbel. Het is een duidelijk lettertype, tevens is de indeling handig om iets op te zoeken, instinctief weet ik meestal ongeveer waar ik moet zijn.
Ter vergelijking hebben we een zakbijbel van de Gereformeerde Bijbelstichting, en een letterlijk en figuurlijk gewichtige heruitgave van de Statenvertaling met kanttekeningen bekeken, uitgave GBS, vermoedelijk begin 2000. Wat hieruit, en uit de mailwisseling ons in elk geval duidelijk is geworden, is dat er tal val verschillende uitgaven van de Statenvertaling in omloop zijn. Dat is de belangrijkste reden dat we gestopt zijn met het lezen van alineakoppen, ze stemmen in de uitgaven niet overeen. Gehandhaafd blijft wel, om bij elk eerste hoofdstuk het opschrift van het Bijbelboek te lezen.

Advertenties