Statenvertaling luisterbijbel mp3

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods -Romeinen 10:17-

(Update  20-09-2016)

Statenvertaling luisterbijbel is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een gesproken versie van Gods Woord in de Statenvertaling, de Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen geweest, en tevens veel invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied.

We zijn dit project gestart vanwege de online afwezigheid van een gesproken, goed beluisterbare versie van de Statenvertaling. Van veel modernere vertalingen zijn op diverse websites audiobestanden terug te vinden. Sinds kort heeft de GBS hun eigen audiobestanden verwerkt in hun website, maar deze zijn niet los verkrijgbaar.

Op deze pagina kunt u de thans beschikbare .mp3 bestanden kosteloos downloaden. Om niet ontvangen, geef ook om niet. U bent dus vrij om deze bestanden (ongewijzigd) te kopiëren en delen.

Een tijdspad hebben we niet; zo de Heere wil en wij leven zal ergens in de nabije toekomst het laatste Bijbelboek worden geplaatst.

Download mp3

mp3 bestanden per hoofdstuk 

mp3 bestanden per Bijbelboek

Vragen of opmerkingen? Een storende fout of verspreking gehoord? Meld het ons via  het email-formulier. Kom af en toe even terug om de voortgang te volgen.

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust -2 Timotheüs 3:16-17-

Wat is Sola Scriptura? 


trefwoorden: Bijbel, Statenvertaling voorgelezen, online, audio, voorleesbijbel, luisterbijbel, mp3, luisterboek, Statenbijbel, Dutch,  spoken, audio, Bible,

Korte url voor deze site https://tiny.cc/bijbelmp3

Het Nieuwe Testament compleet

We zijn op het toch wel heugelijke punt aangekomen dat de 27 boeken van het Nieuwe Testament compleet zijn. De klus is voorlopig nog niet klaar, de volgende  boeken wachten nog;

 • 1 en 2 Samuel
 • 1 en 2 Koningen
 • 1 en 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther
 • Job
 • Prediker
 • Hooglied
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël

De bedoeling is om deze boeken zoveel mogelijk op volgorde te verwerken, uitgezonderd Spreuken, want die is al onder handen. We gaan, Deo Volente, moedig voort🙂

Het Nieuwe Testament

Het werk vordert langzaam maar zeker. Onze focus ligt op dit moment bij het voltooien van het Nieuwe Testament. Recent zijn Galaten, Filippenzen, Kolossenzen, Filėmon en Jacobus toegevoegd. Ook gaan we ondertussen wel verder met de Oudtestamentische boeken. Het is goed om te zien dat er belangstelling is voor de luisterbijbel, de bezoekers weten ons inmiddels te vinden.

Voortgang

Sinds de eerste opnamen bijna 5 maanden geleden zijn inmiddels 25 boeken voorgelezen. In de afgelopen vakantieperiode heeft het voorlezen even stil gelegen, maar de routine is inmiddels weer opgestart. Onlangs zijn de boeken Jozua, Nahum, Zacharia en de eerste en  tweede Thessalonicenzenbrief toegevoegd. Numeri is bijna voltooid.

Het werk verloopt soepel, we scheppen er genoegen in om regelmatig voor de recorder te gaan zitten.

Bezoekers op deze site komen voornamelijk uit Nederland en Belgie, maar ook hebben we regelmatig bezoek uit Noorwegen, Suriname en de V.S.

Allemaal reden tot dankbaarheid aan onze hemelse Vader. Het is een voorrecht om te mogen doen.

 

Welke Statenvertaling wij gebruiken?

Update 08-07-2016: Sinds vandaag is de laatste bewerking van de Statenvertaling in gebruik genomen, waarin een aantal correcties en verbeteringen doorgevoerd zijn ten opzichte van de door ons gebruikte editie. De nieuwe GBS-uitgave werd ons door een bezoeker ter beschikking gesteld.

Via email werd bovenstaande vraag gesteld. Het was even nazoeken, want de gebruikte Bijbel is een opnieuw ingebonden exemplaar uitgegeven door Jongbloed ergens medio jaren ’80, het schutblad met jaartal van uitgave heeft de restauratie helaas niet doorstaan die mijn echtgenote desondanks, alweer jaren terug inmiddels, zeer vakkundig heeft verricht. Restauratie was de enige mogelijkheid; de bladspiegel waar ik zo aan gewend was, werd niet meer gedrukt.
Opmerkelijk is dat mijn echtgenote een jubileum-uitgave heeft van het Nederlands Bijbelgenootschap, 1632-1987, 350 jaar Statenvertaling. Ook alweer jaren terug opnieuw ingebonden. Deze heeft exact dezelfde bladspiegel als mijn eigen Bijbel. Het is een duidelijk lettertype, tevens is de indeling handig om iets op te zoeken, instinctief weet ik meestal ongeveer waar ik moet zijn.
Ter vergelijking hebben we een zakbijbel van de Gereformeerde Bijbelstichting, en een letterlijk en figuurlijk gewichtige heruitgave van de Statenvertaling met kanttekeningen bekeken, uitgave GBS, vermoedelijk begin 2000. Wat hieruit, en uit de mailwisseling ons in elk geval duidelijk is geworden, is dat er tal val verschillende uitgaven van de Statenvertaling in omloop zijn. Dat is de belangrijkste reden dat we gestopt zijn met het lezen van alineakoppen, ze stemmen in de uitgaven niet overeen. Gehandhaafd blijft wel, om bij elk eerste hoofdstuk het opschrift van het Bijbelboek te lezen.

Over taalgebruik en naamvallen

In de Statenvertaling wordt -niet verwonderlijk- een oud-Nederlands taalgebruik gebezigd. De taal van die tijd maakte ook gebruik van naamvallen, een taaltechnisch verhaal waar we u op deze plaats niet mee willen vermoeien. De reden dat we woorden als “den” uitspreken als “de” heeft als reden dat we vandaag de dag geen naamvallen meer gebruiken. De betekenis blijft gewoon dezelfde. Het zal misschien minder gedragen klinken in de oren van sommigen, maar dat berust dan toch voornamelijk op wat men gewend is te horen. Ik ben jaren terug alweer, op nog vrij jonge leeftijd, vertrouwd geraakt met de Statenvertaling, voordien gebruikte ik de NBG’51 vertaling thuis, op school en in de kerk. Zowel de inhoud als de taal van de Statenvertaling staat nog steeds als een huis, en blijft daarom belangrijk. Ook vandaag.

Lees op de site van Trouw: Nog een oude naamval gebruiken? Een kwestie van opzoeken