Statenvertaling luisterbijbel mp3

” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods “  Romeinen 10:17

laatst bijgewerkt: 2-4-2020 21:11

statenvertaling luisterbijbel

>>>Luisteren<<<   >>>Download<<<

Waarom deze luisterbijbel?

“Statenvertaling luisterbijbel” is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare,  goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote  invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied.

En ook vandaag nog wordt de Statenvertaling door velen dagelijks gelezen, bestudeerd en gewaardeerd.

Van veel modernere vertalingen zijn op diverse websites audiobestanden terug te vinden. Sinds kort heeft ook de Gereformeerde Bijbel Stichting eigen audiobestanden verwerkt in hun website, maar deze zijn niet los verkrijgbaar.

U kunt de .mp3 bestanden (opgenomen met bitsnelheid 192 kbps) via de bovenstaande links kostenloos downloaden. Om niet ontvangen, geef ook om niet. U bent vrij om deze bestanden (ongewijzigd) te kopiëren en delen.

In principe is de luisterbijbel compleet; zo de Heere wil en wij leven, zullen we verder gaan met inventarisatie, correctie en aanvulling waar nodig.

Zoals de Schrift zelf zegt:

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust ” 2 Timotheüs 3:16-17

 

“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten”  Hebreeën 4:12

 

Vragen of opmerkingen? Een storende fout of verspreking gehoord? Meld het ons a.u.b via  het email-formulier. Kent u iemand die eventueel belangstelling heeft, verwijs dan naar de verkorte url voor deze webstek. https://tiny.cc/bijbelmp3

Wat is Sola Scriptura? 

 


trefwoorden: Bijbel, Statenvertaling, voorgelezen, online, audio, voorleesbijbel, luisterbijbel, mp3, luisterboek, Statenbijbel, Dutch,  spoken, audio, Bible, Woord van God, 

 

Luisteren en download Statenvertaling Luisterbijbel mp3

>>>Luisteren<<<

Hieronder  links naar de Bijbelboeken, de indeling is per hoofdstuk. U heeft alleen de .mp3 bestanden nodig.

01_Genesis
02_Exodus
03_Leviticus
04_Numeri
05_Deuteronomium
06_Jozua
07_Richteren
08_Ruth
09_1 Samuel
10_2Samuel
11_1 Koningen
12_2Koningen
13_1 Kronieken
14_2Kronieken
15_Ezra
16_Nehemia
17_Esther
18_Job
19_Psalmen
20_Spreuken
21_Prediker
22_Hooglied
23_Jesaja
24_Jeremia
25_Klaagliederen
26_Ezechiel
27_Daniël
28_Hosea
29_Joël
30_Amos
31_Obadja
32_Jona
33_Micha
34_Nahum
35_Habakuk
36_Zefanja
37_Haggaï
38_Zacharia
39_Maleachi
40_Mattheus
41_Markus
42_Lukas
43_Johannes
44_Handelingen
45_Romeinen
46_1Korinthe
47_2Korinthe
48_Galaten
49_Efeze
50_Filippenzen
51_Kolossenzen
52_1Thessalonicenzen
53_2Thessalonicenzen
54_1 Timótheüs
55_2Timótheüs
56_Titus
57_Filémon
58_Hebreeën
59_Jakobus
60_1Petrus
61_2Petrus
62_1Johannes
63_2Johannes
64_3Johannes
65_Judas
66_Openbaring

Ook is hier de hele bijbel inééns te downloaden, verpakt in .zip archief. (Let op! Zeer groot bestand, ca. 8.1 Gb)

8,1 Gb .zip bij MEGA

Binnenhalen via Torrent

En de afspeellijst (.m3u)

Alle bestanden bewerkt, opnieuw online, nieuwe lokatie

We zijn blij om te kunnen melden dat het bewerken van de geluidsbestanden van de eerste versie (m+v) is voltooid.

Alle alineakoppen zijn eruit geknipt, omdat deze per uitgave en per uitgever verschillend zijn, en ze geen inhoudelijke meerwaarde hebben.  Dat is ook de reden dat de bestanden (per hoofdstuk) opnieuw online zijn gezet, voor de gelegenheid tevens op een nieuwe lokatie:

https://archive.org/details/statenvertalingluisterbijbelmp3/

In een volgend bericht kunt u de directe links vinden.

Statenvertaling Luisterbijbel compleet!

Het geeft voldoening te kunnen melden dat de Statenvertaling luisterbijbel compleet is met het voltooien van het boek Ezechiël.  Dit project zijn we gestart in april 2016, terwijl we geen idee hadden waar we aan begonnen, hoeveel tijd het zou nemen enz. We zijn dankbaar aan onze Hemelse Vader voor het voorrecht dat we dit konden doen.

Zijn we nu klaar? Nee dus. Zoals u weet is dit project door twee mensen ingesproken Mijn vrouw kwam al snel assisteren. Ons voornemen is om de boeken die door mij zijn gelezen ook door mijn vrouw worden gelezen en andersom, zodat er uiteindelijk gekozen kan worden uit een mannenstem en een vrouwenstem. En we zijn tevens in de gelegenheid eventuele onvolkomenheden te herstellen. Zo lazen we bij aanvang uit een oudere revisie van de Statenvertaling, en lazen we de koppen boven de pericopen mee.

Hoe e.e.a zal uitpakken kunnen we niet overzien. We zullen eerst inventariseren hoe en waarmee we verder gaan, zo de Heere wil en wij leven.

 

Bijbels handboek Statenvertaling

Stichting Bijbel.school is in augustus 2017 begonnen met het opstellen van een online Bijbelshandboek onder de naam Bijbelshandboek.nl. De woorden uit het handboek zijn afkomstig uit de Statenvertaling. De betekenis en uitleg wordt volgens een vast stramien behandeld. Naast het woordenboek is er een namenregister opgenomen. Er wordt zoveel mogelijk direct gelinkt naar de Bijbelteksten. Hiertoe zijn de teksten van de Statenvertaling opgenomen.

Aan dit Bijbelshandboek werkt een klein team waardoor de ontwikkeling veel tijd in beslag zal gaan nemen.

Openbaring gecorrigeerd en Ezra toegevoegd

Een zeer oplettende luisteraar (hartelijk dank!) berichtte ons dat er een paar fouten in onze bestanden stonden. Dat klopte inderdaad, de fouten zijn inmiddels gecorrigeerd.

Voor degenen die de losse hoofdstukken beluisteren: het gaat om de bestanden van Openbaring 6, 7 en 8. De titels en bestandsnamen waren verwisseld. En voor degenen die de bestanden per Bijbelboek beluisteren: het bestand van Openbaring is inmiddels ook vervangen. Later vandaag zal tevens Ezra beschikbaar zijn.

Onze excuses voor het ontstane ongemak.

 

 

Jeremia en Klaagliederen

Vanwege privé omstandigheden heeft het werk enige vertraging opgelopen, maar het doet ons genoegen u te kunnen vertellen dat Jeremia en Klaagliederen gereed zijn gekomen. De bestanden worden op dit moment bewerkt en later vandaag op de daarvoor bestemde plekken online gezet. Ook 1 Kronieken nadert zijn voltooiing, die hopen we later deze week gereed te hebben.

We mogen ons blijven verheugen in een mooi aantal (terugkerende) bezoekers. Dat is erg bemoedigend.