Statenvertaling luisterbijbel mp3

” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods “  Romeinen 10:17

(Update  19-12-2016)

“Statenvertaling luisterbijbel” is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare,  goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen geweest, en die tevens grote  invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied. En ook vandaag nog wordt de Statenvertaling door velen dagelijks gelezen, bestudeerd en gewaardeerd.

Van veel modernere vertalingen zijn op diverse websites audiobestanden terug te vinden. Sinds kort heeft ook de Gereformeerde Bijbel Stichting eigen audiobestanden verwerkt in hun website, maar deze zijn niet los verkrijgbaar.

Via deze pagina kunt u de thans beschikbare .mp3 bestanden (opgenomen met bitsnelheid  96 kbps) kosteloos downloaden. Om niet ontvangen, geef ook om niet. U bent vrij om deze bestanden (ongewijzigd) te kopiëren en delen.

Een tijdspad hebben we niet; zo de Heere wil en wij leven zal ergens in de nabije toekomst het laatste Bijbelboek worden geplaatst.

 

Download mp3

mp3 bestanden per hoofdstuk 

mp3 bestanden per Bijbelboek

 

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust ” 2 Timotheüs 3:16-17

Wat is Sola Scriptura? 

Vragen of opmerkingen? Een storende fout of verspreking gehoord? Meld het ons a.u.b via  het email-formulier. Kom af en toe even terug om de voortgang te volgen.


trefwoorden: Bijbel, Statenvertaling voorgelezen, online, audio, voorleesbijbel, luisterbijbel, mp3, luisterboek, Statenbijbel, Dutch,  spoken, audio, Bible,

Korte url voor deze site https://tiny.cc/bijbelmp3

Uit de mailbox

Via e-mail kregen wij de vraag hoe kleinere bestanden te downloaden zijn, in verband met beperkte opslagruimte. Met daaraan gekoppeld de vraag hoe de bestanden in volgorde te beluisteren zijn. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig.

Kies de link mp3 bestanden per hoofdstuk , daarachter treft u per Bijbelboek de mappen met de bestanden per hoofdstuk erin. Download deze op uw apparaat of op een verwisselbaar opslagmedium. U kunt zelf desgewenst een afspeelijst maken. Hoe dat kan vindt u hier, VLC player, een gratis veelzijdig maar overzichtelijk programma waar u ook afspeellijsten mee kunt maken. Voor diverse platformen beschikbaar , zoals Windows, Android, Mac OSX, Linux en waarschijnlijk meer.

Wellicht ten overvloede is opgemerkt dat onze mp3 verzameling nog niet compleet is. 😉

 

Voortgang

Tijd voostvertr een update over dit project. We mogen terugkijken op een produktief jaar, en mogen ons verheugen in toenemende (ook internationale) belangstelling voor de luisterbijbel. Het gebruik is divers. De bestanden worden zowel op mobiele toestellen als huiscomputers gedownload en/of beluisterd.

Terugkerende bezoekers zullen wellicht opgemerkt hebben dat het tempo er enigzins uit is de laatste maanden. De reden daarvan is dat kostwinning weer de eerste prioriteit heeft gekregen. Na een lange periode van ziekte en daarna langzaam maar volledig herstel waarin redelijk wat tijd “over” was, is dit nu niet meer het geval.  Vandaar komt het dat het verschijnen van nieuwe boeken wat langer duurt.

We zijn  voornemens om met regelmaat te blijven lezen, er zijn op moment van schrijven twee Bijbelboeken onder handen. We sparen de hoofdstukken op tot een boek compleet is en zetten ze daarna online. Het blijft bijzonder om te doen. Het Woord van God hardop lezen geeft zegen, een aanrader om dat zelf ook regelmatig te doen.

Deo Volente gaan we dapper en vastberaden verder.


					

Het Nieuwe Testament compleet

We zijn op het toch wel heugelijke punt aangekomen dat de 27 boeken van het Nieuwe Testament compleet zijn. De klus is voorlopig nog niet klaar, de volgende  boeken wachten nog per 22-12-2016;

 • 2 Samuel
 • 2 Koningen
 • 1 en 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther
 • Job
 • Hooglied
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël

De bedoeling is om deze boeken zoveel mogelijk op volgorde te verwerken. We gaan, Deo Volente, moedig voort 🙂

Het Nieuwe Testament

Het werk vordert langzaam maar zeker. Onze focus ligt op dit moment bij het voltooien van het Nieuwe Testament. Recent zijn Galaten, Filippenzen, Kolossenzen, Filėmon en Jacobus toegevoegd. Ook gaan we ondertussen wel verder met de Oudtestamentische boeken. Het is goed om te zien dat er belangstelling is voor de luisterbijbel, de bezoekers weten ons inmiddels te vinden.

Voortgang

Sinds de eerste opnamen bijna 5 maanden geleden zijn inmiddels 25 boeken voorgelezen. In de afgelopen vakantieperiode heeft het voorlezen even stil gelegen, maar de routine is inmiddels weer opgestart. Onlangs zijn de boeken Jozua, Nahum, Zacharia en de eerste en  tweede Thessalonicenzenbrief toegevoegd. Numeri is bijna voltooid.

Het werk verloopt soepel, we scheppen er genoegen in om regelmatig voor de recorder te gaan zitten.

Bezoekers op deze site komen voornamelijk uit Nederland en Belgie, maar ook hebben we regelmatig bezoek uit Noorwegen, Suriname en de V.S.

Allemaal reden tot dankbaarheid aan onze hemelse Vader. Het is een voorrecht om te mogen doen.