Statenvertaling luisterbijbel mp3

” Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods “  Romeinen 10:17

(Update  12-07-2017)

“Statenvertaling luisterbijbel” is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare,  goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen geweest, en die tevens grote  invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied. En ook vandaag nog wordt de Statenvertaling door velen dagelijks gelezen, bestudeerd en gewaardeerd.

Van veel modernere vertalingen zijn op diverse websites audiobestanden terug te vinden. Sinds kort heeft ook de Gereformeerde Bijbel Stichting eigen audiobestanden verwerkt in hun website, maar deze zijn niet los verkrijgbaar.

Via deze pagina kunt u de thans beschikbare .mp3 bestanden (opgenomen met bitsnelheid  96 kbps) kosteloos downloaden. Om niet ontvangen, geef ook om niet. U bent vrij om deze bestanden (ongewijzigd) te kopiëren en delen.

Een tijdspad hebben we niet; zo de Heere wil en wij leven zal ergens in de nabije toekomst het laatste Bijbelboek worden geplaatst.

 

Download mp3

mp3 bestanden per hoofdstuk 

mp3 bestanden per Bijbelboek

 

“Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust ” 2 Timotheüs 3:16-17

“Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes, en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten”  Hebreeën 4:12

Wat is Sola Scriptura? 

Vragen of opmerkingen? Een storende fout of verspreking gehoord? Meld het ons a.u.b via  het email-formulier. Kom af en toe even terug om de voortgang te volgen.

 


trefwoorden: Bijbel, Statenvertaling voorgelezen, online, audio, voorleesbijbel, luisterbijbel, mp3, luisterboek, Statenbijbel, Dutch,  spoken, audio, Bible,

Korte url voor deze site https://tiny.cc/bijbelmp3

Openbaring gecorrigeerd en Ezra toegevoegd

Een zeer oplettende luisteraar (hartelijk dank!) berichtte ons dat er een paar fouten in onze bestanden stonden. Dat klopte inderdaad, de fouten zijn inmiddels gecorrigeerd.

Voor degenen die de losse hoofdstukken beluisteren: het gaat om de bestanden van Openbaring 6, 7 en 8. De titels en bestandsnamen waren verwisseld. En voor degenen die de bestanden per Bijbelboek beluisteren: het bestand van Openbaring is inmiddels ook vervangen. Later vandaag zal tevens Ezra beschikbaar zijn.

Onze excuses voor het ontstane ongemak.

 

 

Jeremia en Klaagliederen

Vanwege privé omstandigheden heeft het werk enige vertraging opgelopen, maar het doet ons genoegen u te kunnen vertellen dat Jeremia en Klaagliederen gereed zijn gekomen. De bestanden worden op dit moment bewerkt en later vandaag op de daarvoor bestemde plekken online gezet. Ook 1 Kronieken nadert zijn voltooiing, die hopen we later deze week gereed te hebben.

We mogen ons blijven verheugen in een mooi aantal (terugkerende) bezoekers. Dat is erg bemoedigend.

Uit de mailbox

Via e-mail kregen wij de vraag hoe kleinere bestanden te downloaden zijn, in verband met beperkte opslagruimte. Met daaraan gekoppeld de vraag hoe de bestanden in volgorde te beluisteren zijn. Het antwoord daarop is vrij eenvoudig.

Kies de link mp3 bestanden per hoofdstuk , daarachter treft u per Bijbelboek de mappen met de bestanden per hoofdstuk erin. Download deze op uw apparaat of op een verwisselbaar opslagmedium. U kunt zelf desgewenst een afspeelijst maken. Hoe dat kan vindt u hier, VLC player, een gratis veelzijdig maar overzichtelijk programma waar u ook afspeellijsten mee kunt maken. Voor diverse platformen beschikbaar , zoals Windows, Android, Mac OSX, Linux en waarschijnlijk meer.

Wellicht ten overvloede is opgemerkt dat onze mp3 verzameling nog niet compleet is. 😉

 

Voortgang

Tijd voostvertr een update over dit project. We mogen terugkijken op een produktief jaar, en mogen ons verheugen in toenemende (ook internationale) belangstelling voor de luisterbijbel. Het gebruik is divers. De bestanden worden zowel op mobiele toestellen als huiscomputers gedownload en/of beluisterd.

Terugkerende bezoekers zullen wellicht opgemerkt hebben dat het tempo er enigzins uit is de laatste maanden. De reden daarvan is dat kostwinning weer de eerste prioriteit heeft gekregen. Na een lange periode van ziekte en daarna langzaam maar volledig herstel waarin redelijk wat tijd “over” was, is dit nu niet meer het geval.  Vandaar komt het dat het verschijnen van nieuwe boeken wat langer duurt.

We zijn  voornemens om met regelmaat te blijven lezen, er zijn op moment van schrijven twee Bijbelboeken onder handen. We sparen de hoofdstukken op tot een boek compleet is en zetten ze daarna online. Het blijft bijzonder om te doen. Het Woord van God hardop lezen geeft zegen, een aanrader om dat zelf ook regelmatig te doen.

Deo Volente gaan we dapper en vastberaden verder.